Fakültemiz öğretim elemanlarının KMÜ'de çalıştıkları süreç içerisinde yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev aldıkları TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ, TEKNOGİRİŞİM, AB/FP7, MEVKA, BAP vb. destekli projeleri aşağıda bölümler bazında sunulmuştur.

 

Biyomühendislik Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendiliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü